Vzdelávacie projekty

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Spoločnosť MS TRAINING v spolupráci s jazykovou agentúrou EDUCAL , zabezpečuje výučbu cudzích jazykov a slovenského jazyka, tlmočníctvo a listinné preklady úradné aj bežné.

 

Zameriavame sa prevažne na spoločnosti s právnou subjektivitou a štátnu správu.

V rámci výučby kladieme dôraz na maximálne prispôsobenie sa požiadavkám klienta, či sa jedná o špecifickú oblasť využitia cudzieho jazyka v práci alebo jeho osobné využitie v bežnom živote, čomu je prispôsobená voľba a použitie konkrétnej vyučovacej metódy v procese výučby.

Danému špecifiku prispôsobujeme voľbu učebného materiálu, to znamená, že pre každého klienta, na základe individuálneho posúdenia lektorom, zvolíme učebnicu/e, audiovizuálne pomôcky a ostatné potrebné materiály k výučbe zamerané na klientovu potrebu dosiahnutia cieľa v danom jazyku zohľadňujúc jeho osobnostnú jedinečnosť (auditívny, vizuálny, komunikatívny a pod. typ osobnosti).

Mlčanlivosť lektora v každom smere a ohľade je samozrejmosťou.

Všetci naši lektori majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v danom jazyku a disponujú niekoľkoročnou praxou v lektorskej oblasti výučby cudzieho jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Sú vyškolení v oblasti metodiky výučby cieľového jazyka zameranej na individuálny prístup ku klientovi, v prípade skupiny jej homogenizáciu.

Výučba prebieha online alebo prezenčne, individuálne alebo v skupine. V prípade prezenčnej výučby lektor dochádza ku klientovi.

Aktuálna výuka prebieha v jazykoch:

  • anglický
  • nemecký
  • taliansky
  • španielsky
  • ruský
  • ukrajinský
  • a slovenský jazyk pre cudzincov

 

(V prípade potreby vieme zabezpečiť aj iné jazyky)

 

ZDIELAJTE STRÁNKU

Ak sa vám páči náš web a to, čo robíme, budeme radi, ak nám pomôžete zdieľať našu stránku na vašich sociálnych médiách. Ďakujeme.

Management Systems TRAINING

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakty

Management systems TRAINING
Furdekova 6 , 851 03 Bratislava
Slovak Republic

Martin Szakáll DiS.
Konateľ

Kontaktný Formulár

Napíšte nám.