Vzdelávacie projekty

Koučovanie a Mentorovanie

Najväčšou zbraňou človeka sú jeho ústa..

Martin Szakáll kouč, mentor a tréner
profilovač mentálnych „zbraní“

Koučovanie je sprevádzanie k zmene, pre ktorú sa človek sám rozhodol a prevzal zodpovednosť za to, že bude konať.

Spolupráca so slovenským „zlatým“ trénerom – koučom víťaznej Slovenskej hokejovej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v r. 2002, pánom PaedDr. Jánom Filcom mi priniesla veľa praktických skúseností, zručností a znalostí, a stala sa základom môjho koučingu a mentoringu.

Pokiaľ chceš byť „úspešný/á“ a máš chuť ďalej rozvíjať svoje osobnostné, sociálne, obchodné alebo manažérske zručnosti, teším sa na teba a tvoj progres.

Koučing = akcia, rozhodnúť sa a konať
Mentoring = skúsenosť
Trénerstvo = drill

Ak so mnou zažiješ všetky 3 tak si „TOP“

Vyprofilujeme spolu Tvoje najúčinnejšie mentálne „zbrane“ a naučíme sa spôsob ako ich efektívne použiť.

Koučovanie a mentoring

Obchodný koučing, mentoring, tréning a drill

Koučovanie je sprevádzanie k zmene, pre ktorú sa človek sám rozhodol a prevzal zodpovednosť za to, že bude konať.

Uvoľnenie potenciálu jednotlivca a rozvíjanie jeho schopností

  • mapovanie silných stránok a potenciálu,
  • uvedomenie,
  • prax – návšteva u zákazníka,
  • po skončení návštevy individuálny koučing + mentoring + spätná väzba, čo zahŕňa celkové zhodnotenie návštevy, postoj koučovaného, silné stránky koučovaného,  uvedomenie si systému napredovania.


    Po ukončení individuálneho koučingu prebehne dohodnutie ďalšej návštevy u zákazníka a dril v snahe implementácie nových získaných poznatkov. Následne sa opakujú kroky koučingu, mentoringu a drilu až pokiaľ obchodník bude s jeho výsledkom práce spokojný, t.j. budú splnené ciele.

Cena bez DPH: ……,- €/ 1 hodina

Predpokladaný čas realizácie postupov (mapovanie + návšteva u zákazníka + koučing + mentoring + drill + uvedomenie) ……….. hodín na obchodníka, ktoré sa rozdelia na cca …….. hodiny týždenne

ZDIELAJTE STRÁNKU

Ak sa vám páči náš web a to, čo robíme, budeme radi, ak nám pomôžete zdieľať našu stránku na vašich sociálnych médiách. Ďakujeme.

Management Systems TRAINING

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakty

Management systems TRAINING
Furdekova 6 , 851 03 Bratislava
Slovak Republic

Martin Szakáll DiS.
Konateľ

Kontaktný Formulár

Napíšte nám.